หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ

การสร้าง Link Download

 

 สมาชิก THTWEB ทุกท่านสามารถสร้างลิงค์ Download ภาพ หรือไฟล์เอกสารต่างๆ ได้ด้วยตัวท่านเอง เพียงไม่กี่ขั้นตอน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

   • Text Link     : ลิงค์จากข้อความ หรือตัวอักษร
   • Image Link : ลิงค์จากรูปภาพ

ภาพประกอบที่ 1

วิธี สร้างลิงค์ download

กรณี Text Link หรือ ลิงค์ข้อความ

1. ลากคลุมข้อความ หรือตัวอักษร (เลข1) ที่ต้องการที่จะทำเป็นจุดดาวน์โหลด

เช่น " Download File " สำหรับคลิ๊กเพื่อโหลดไฟล์เอกสาร

2. คลิ๊กที่ไอคอนไฮเปอร์ลิงค์ (เลข2)

ภาพประกอบที่ 2

3. เมื่อเปิดหน้าต่าง ไฮเปอร์ลิงค์

 • คลิ๊กที่ไอคอน(เลข2) : เพื่อเลือกภาพ หรือไฟล์เอกสาร ที่ต้องการให้ download

ประเภท
Type
: ลิงค์ (เลือก)
: Anchor
ที่อยู่อ้างอิง
URL
 : เลือกไฟล์เนื้อหา จากที่ท่านสร้างไว้เสร็จแล้ว (.html)
: เลือกภาพ หรือไฟล์อื่นๆ จากที่อัพโหลดขึ้นเว็บ (เลือก)
: เลือกภาพจากระบบ ที่เตรียมไว้
Modules : ฟอร์มต่างๆ ที่ระบบได้สร้างไว้เรียบร้อยแล้ว(ตัวเลือกจะเป็นภาษาไทย) สามารถใช้งานได้เลย
ลักษณะการแสดง
Target
: blank คือ ให้เปิดเพจที่เชื่อมโยงในหน้าต่างใหม่อีกหน้าต่าง สำหรับลิงค์ไปเว็บไซต์อื่น
: parent คือ ให้เปิดเพจที่เชื่อมโยงในหน้าต่างเดิม สำหรับลิงค์ภายในเว็บไซต์
: self คือ ให้เปิดเพจที่เชื่อมโยงในเฟรมเดิม สำหรับลิงค์ภายในเว็บไซต์
: top คือ ให้เปิดเพจที่เชื่อมโยงในหน้าต่างเดิม โดยจัดให้เต็มเฟรม สำหรับลิงค์ภายในเว็บไซต์
Decoration : underline        เส้นใต้ข้อความ
: overline          เส้นเหนือข้อความ
: line-through   เส้นกลางข้อความ
: none               ไม่มีเส้นใต้

จากนั้น ตามภาพประกอบที่ 3 : เลือกไฟล์

หากมีไฟล์เอกสาร ที่เคยอัพโหลดไว้แล้ว ให้เลือกจากช่องเก็บไฟล์ (เลข3) ได้เลย
แล้วกดปุ่ม  (เลข4)แต่ถ้าต้องการอัพโหลดไฟล์ใหม่
 • ให้คลิ๊กที่ ปุ่ม  (เลข1)
 • แล้วเลือกไฟล์ ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • จากนั้น ทำการคลิ๊ก  (เลข2)
 • ไฟล์ที่อัพโหลด จะเข้าไปอยู่ในช่องเก็บไฟล์ (เลข3) คลิ๊กเลือก

เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  (เลข4)

ภาพประกอบที่ 3

ภาพตัวอย่าง กรณีเลือกสำหรับเลือกภาพ หรือไฟล์อื่นๆ จากที่อัพโหลดเอง
ภาพตัวอย่าง กรณีเลือกสำหรับเลือกภาพ จากระบบ thtweb4. เมื่อเลือกไฟล์ได้แล้ว

ตรงข้อความที่ลากคลุมไว้ก่อนหน้า สังเกตุว่าปัจจุบันจะเปลี่ยนสี

ภาพประกอบที่ 4

 

Play แล้วกด ปุ่ม Pause เพื่อรอให้โหลดหมดก่อน จะได้ไม่สะดุด


กรณี Image Link หรือ ลิงค์รูปภาพ


1. คลิกที่รูปภาพ ที่จะทำเป็นจุด download    (หมายเลข 3)

2. คลิ๊กที่ไอคอนไฮเปอร์ลิงค์  (หมายเลข 4)

ภาพประกอบที่ 5


3.
เมื่อเปิดหน้าต่าง ไฮเปอร์ลิงค์

 • คลิ๊กที่ไอคอน(เลข2) : เพื่อเลือกภาพ หรือไฟล์เอกสาร ที่ต้องการให้ download

ประเภท : ลิงค์
: Anchor
ที่อยู่อ้างอิง url  : เลือกไฟล์เนื้อหา จากที่ท่านสร้างไว้เสร็จแล้ว (.html)
: เลือกภาพ หรือไฟล์ จากที่อัพโหลดขึ้นเว็บ
: เลือกภาพ จากที่ระบบเตรียมไว้ให้เลือก
Modules : ฟอร์มต่างๆ ที่ระบบได้สร้างไว้เรียบร้อยแล้ว(ตัวเลือกจะเป็นภาษาไทย) สามารถใช้งานได้เลย
ลักษณะการแสดง : blank คือ ให้เปิดเพจที่เชื่อมโยงในหน้าต่างใหม่อีกหน้าต่าง
: parent คือ ให้เปิดเพจที่เชื่อมโยงในหน้าต่างเดิม
: self คือ ให้เปิดเพจที่เชื่อมโยงในเฟรมเดิม
: top คือ ให้เปิดเพจที่เชื่อมโยงในหน้าต่างเดิม โดยจัดให้เต็มเฟรม
รายละเอียด : จะแสดงข้อความเวลานำเมาส์ ไปชี้ที่ลิงค์
Decoration : underline        เส้นใต้ข้อความ
: overline          เส้นเหนือข้อความ
: line-through   เส้นกลางข้อความ
: none               ไม่มีเส้นใต้

จากนั้น ตามภาพประกอบที่ 6 : เลือกไฟล์
ภาพประกอบที่ 6

หากมีไฟล์เอกสาร ที่เคยอัพโหลดไว้แล้ว ให้เลือกจากช่องเก็บไฟล์ (เลข3) ได้เลย
แล้วกดปุ่ม  (เลข4)แต่ถ้าต้องการอัพโหลดไฟล์ใหม่

 • ให้คลิ๊กที่ ปุ่ม  (เลข1)
 • แล้วเลือกไฟล์ ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • จากนั้น ทำการคลิ๊ก  (เลข2)
 • ไฟล์ที่อัพโหลด จะเข้าไปอยู่ในช่องเก็บไฟล์ (เลข3) คลิ๊กเลือก

เรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม  (เลข4)


4. สุดท้าย จะได้ ดังภาพประกอบที่ 7
(สังเกตุที่ไอคอนว่าจะมีกรอบครอบรูปภาพที่ทำเป็นจุด download)

ภาพประกอบที่ 7


 

Play แล้วกด ปุ่ม Pause เพื่อรอให้โหลดหมดก่อน จะได้ไม่สะดุด


เมนูที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งาน
คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์