หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ
การเพิ่ม / แก้ไขเมนู


วิธีการเพิ่ม / แก้ไขเมนู

1. หลังจาก login อยู่ในหมวด webmaster แล้ว

2. ไปที่เมนูลำดับสุดท้าย

3. คลิ๊กทีาไอคอนเพิ่มเมนู / แก้ไขเมนู

4. ในหน้า เพิ่ม / แก้ไขเมนู

 • วิธีเพิ่มเมนูใหม่
  - ลำดับแรก เพิ่มแถวก่อน
    โดยดูว่าต้องการให้เมนูใหม่แสดงลำดับไหน
    จากนั้นจึงคลิ๊กที่ไอคอนจัดการแถว (ด้านหลัง)  หรือ  ว่าจะเพิ่มด้านบน หรือด้านล่าง จากลำดับปัจจุบัน

  - ถัดมา เมื่อได้แถวใหม่แล้ว คลิ๊กที่ ช่องชื่อเมนู (เลข4) เพื่อใส่ชื่อเมนู หรือหัวข้อที่ต้องการ
  - แล้วกำหนด link ที่ต้องการเปิด โดยคลิ๊กลงใน ช่องตำแหน่งที่อยู่ Url (เลข5)
    
  กรณีที่ลิงค์ ภายในเว็บเดียวกัน เวลาคลิ๊กที่ช่อง จะปรากฎไฟล์ .html ที่เราสร้างมาทั้งหมด
    พอคลิ๊กไฟล์ที่ต้องการ ระบบจะใส่ url ในคอลัมภ์ ตำแหน่งที่ url ให้เอง
    ส่วนถ้าต้องการ ลิงค์ไปเว็บอื่น ต้องใส่เป็น Url เต็ม เช่น http://www.help.tht.in/

  -----------------------------------------------
 • วิธีแก้ไขเมนูเดิม
  - คลิ๊กที่ ช่องชื่อเมนู (เลข4) เพื่อแก้ไขชื่อเมนู หรือเปลี่ยนหัวข้อ ตามที่ต้องการ
  - ส่วนการแก้ไข link ที่ต้องการเปิด ให้คลิ๊กลงใน ช่องตำแหน่งที่อยู่ Url (เลข5)
  กรณีที่ลิงค์ ภายในเว็บเดียวกัน เวลาคลิ๊กที่ช่อง จะปรากฎไฟล์ .html ที่เราสร้างมาทั้งหมด
  พอคลิ๊กไฟล์ที่ต้องการ ระบบจะใส่ url ในคอลัมภ์ ตำแหน่งที่ url ให้เอง
  ส่วนถ้าต้องการ ลิงค์ไปเว็บอื่น ต้องใส่เป็น Url เต็ม เช่น http://www.help.tht.in/

  ------------------------------------------------

 • วิธีลบเมนู   : คลิ๊กที่ไอคอนจัดการแถว Del ในแถวเมนู ที่ต้องการลบออก

ตำแหน่ง

คำอธิบาย

ชื่อไฟล์เมนู : แสดงชื่อเมนูชุดปัจจุบัน ขึ้นต้นด้วยคำว่า menu เสมอ และลงท้ายด้วยชื่อเมนู ไม่เกิน 3 ตัวอักษร
เช่น menuNEW ให้เปลี่ยนจาก NEW เป็นชื่ออื่น ไม่เกิน 3 ตัวอักษร หรือจะใช้เป็นตัวเลยก็ได้ ( menuA01 หรือ menuABC )

คอลัมภ์ Icon (เลข3)

สำหรับกำหนดภาพไอคอนหน้าเมนู ของแต่ละเมนู

คอลัมภ์ ชื่อเมนู (เลข4)

ชื่อเมนูที่จะ แสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ ใส่ข้อความได้ทั้งภาษาไทย-อังกฤษ

คอลัมภ์ ตำแหน่งที่อยู่ Url (เลข5)

กรณีที่ลิงค์ ภายในเว็บเดียวกัน เวลาคลิ๊กที่ช่อง จะปรากฎไฟล์ .html ที่เราสร้างมาทั้งหมด
พอคลิ๊กไฟล์ที่ต้องการ ระบบจะใส่ url ในคอลัมภ์ ตำแหน่งที่ url ให้เอง

ส่วนถ้าต้องการ ลิงค์ไปเว็บอื่น ต้องใส่เป็น Url เต็ม เช่น http://www.help.tht.in/

คอลัมภ์ Target (เลข6)selfเป็นคำสั่งให้เปิด link ในหน้าต่างปัจจุบัน และ frame เดิม
blankเป็นคำสั่งให้เปิด link ในหน้าต่างใหม่
topเป็นคำสั่งให้เปิด link ในหน้าต่างเดิมทั้งหมด
ซึ่งจะปิด frame ทั้งหมด
parentเป็นคำสั่งให้เปิด link ในหน้าต่างเดิม (ถ้าไม่เลือกจะเป็นค่านี้อัตโนมัติ)
frame1 2 3

ไอคอนจัดการแถวเมนู

: ใช้สำหรับแทรกแถวใหม่ ขึ้นด้านบน (เลข7)

: ใช้สำหรับแทรกแถวใหม่ ลงด้านล่าง (เลข8)

Del : ใช้สำหรับลบแถวปัจจุบัน (เลข9)


Play แล้วกด ปุ่ม Pause เพื่อรอให้โหลดหมดก่อน จะได้ไม่สะดุด


เมนูที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งาน
คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์