หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ

การทำลิงค์ภายในหน้าเดียวกันโดยใช้ Anchor

Anchor คือ จุดอ้างอิง ใช้ในการทำลิงค์ภายในหน้าเดียวกัน โดยสามารถกำหนดได้ว่า จะให้ลิงค์ไปที่ส่วนไหนของหน้านั้นๆ ที่ข้อมูลยาวมาก เราอาจทำหัวข้อกำหนดไว้ให้เลือกอ่านได้ง่ายๆ เมื่อผู้ชมเว็บไซต์ คลิ๊กเลือกหัวข้อ แล้วระบบก็เลื่อน scrollbar ไปยังตำแหน่งเนื้อหาของหัวข้อนั้นๆ

โดยแบ่ง ออกเป็น 2 ส่วน คือ

 1. กำหนดชื่อจุดเชื่อมโยงปลายทาง ที่จะลิงค์ไปหา อยู่ภายในหน้านั้นๆ (เพื่อที่เวลาสร้างลิงค์ต้นทาง จะได้มีชื่อให้เลือกว่าจะลิงค์ไปยังตำแหน่งใด)
 2. สร้างลิงค์ต้นทาง ที่จะเชื่อมโยงไปยังจุดปลายทาง (จุดที่เวลาคลิ๊กแล้ว เลื่อนไปยังอีกตำแหน่งนึง)

ตัวอย่าง การทำลิงค์ภายในหน้าเดียวกัน    Preview  

วิธีสร้างลิงค์เชื่อมโยงภายในหน้าเดียวกัน

: สร้างจุดลิงค์จากบนเลื่อนลงไปด้านล่าง

ขั้นตอน แรก : สร้างตำแหน่งปลายทาง ที่เราจะลิงค์ไปหา

1. เตรียมข้อมูลภายในหน้านั้นให้เรียบร้อย

2. กำหนดจุดปลายทาง ที่จะลิงค์ไปหา โดย

ลากคลุมข้อความ หรือถ้าเป็นรูปภาพ ก็ให้คลิ๊กที่ภาพ (เลข1)
   • จากนั้น คลิ๊กที่ไอคอนAnchors (เลข2)

3. หน้าต่าง Anchors

กำหนดชื่อตำแหน่ง Anchors

 • Name (เลข1)          : ตั้งชื่อจุดลิงค์ปลายทาง ที่จะใช้เป็นตัวเลือก

เสร็จแล้วกด  (เลข2) เป็นอันเสร็จ

หมายเหตุ : สร้างชื่อตำแหน่งปลายทางก่อน จากนั้นเวลาทำลิงค์ Anchor จากตำแหน่งต้นทาง จะได้มีตัวเลือกปลายทาง ให้เห็นว่าจะเลื่อนไปยังตำแหน่งใด
ขั้นตอน สอง : สร้างเมนูลิงค์ต้นทาง เพื่อเลื่อนไปยังตำแหน่งปลายทาง

1. ลากคลุมข้อความ (เลข1) ที่จะทำเป็นเมนูลิงค์ต้นทาง (การทำงาน : เวลาคลิ๊กที่ตำแหน่งนี้ จะเลื่อนไปยังอีกจุดนึงที่กำหนดไว้)

2. คลิ๊กที่ไอคอนไฮเปอร์ลิงค์ (เลข2)

3. หน้าไฮเปอร์ลิงค์

 • Type : เปลี่ยนตัวเลือกเป็น Link to anchor

 • Anchors (เลข1) : เลือกชื่อตำแหน่งปลายทาง ตามที่จะให้เลื่อนลงไป

เสร็จแล้ว คลิ๊กที่ปุ่ม  (เลข2)

 

4. เมื่อกลับมาหน้าดีไซต์

จะเห็นว่าข้อความที่เราทำเป็นเมนูลิงค์ต้นทาง สีจะเปลี่ยนไป (หากมีบรรทัดตกลงมาด้านล่าง ให้คลิ๊กเมาส์หลังข้อความตัวสุดท้าย เช่น หลังเลข6 แล้วกดปุ่ม Delete (บน keyboard) บรรทัดด้านล่างจะถูกดึงขึ้นมา)


หาก ต้องการเปลี่ยนสีลิงค์ ก็ให้ลากคลุมข้อความลิงค์นั้น แล้วใช้เครื่องมือสีตัวอักษร 

กดปุ่ม Play แล้วกด ปุ่ม Pause เพื่อรอให้โหลดหมดก่อน จะได้ไม่สะดุด

ส่วนการทำ : เมนูลิงค์จากล่างเลื่อนขึ้นไปด้านบน (ทำเหมือนก่อนหน้านี้ครับ)

ขั้นตอน แรก : กำหนดตำแหน่งปลายทางก่อน (เวลาคลิ๊กจากเมนูด้านล่าง จะเลื่อนขึ้นมายังตำแหน่งนี้)

1. ลากคลุมข้อความที่จะกำหนดเป็นจุดเชื่อมโยงปลายทาง

เช่น กำหนดคำว่า " ท่าบริหาร " เป็นตำแหน่งปลายทางเมื่อเลื่อนขึ้นมา

2. คลิ๊กที่ไอคอนAnchors บริเวณกลุ่มเครื่องมือด้านบน (อันที่3 แถว2)

3. หน้าต่าง Anchors

กำหนดชื่อตำแหน่ง Anchors

 • Name (เลข1)          : ตั้งชื่อจุดลิงค์ปลายทาง ที่จะใช้เป็นตัวเลือก

เสร็จแล้วกด  (เลข2) เป็นอันเสร็จ

หมายเหตุ : สร้างชื่อตำแหน่งปลายทางก่อน จากนั้นเวลาทำเมนูลิงค์ Anchor จากตำแหน่งต้นทาง จะได้มีตัวเลือกปลายทาง ให้เห็นว่าจะเลื่อนไปยังตำแหน่งใด

 

4. เมื่อกลับมาหน้าดีไซต์ จะเห็นว่าข้อความที่เรากำหนดเป็นจุดเชื่อมโยงปลายทาง สีอาจเปลี่ยนไป

หากมีบรรทัดตกลงมาด้านล่าง ให้คลิ๊กเมาส์ที่ข้อความตัวสุดท้ายพอ pointer กระพริบ ก็กดปุ่ม Delete (บน keyboard) บรรทัดด้านล่างก็จะถูกดึงขึ้นมา


ขั้นตอน สอง : สร้างเมนูลิงค์ต้นทาง เพื่อจะคลิ๊กเลื่อนไปยังตำแหน่งปลายทาง

1. ลากคลุมข้อความ ที่จะทำเป็นจุดลิงค์ต้นทาง (คลิ๊กที่ตำแหน่งนี้ แล้วเลื่อนไปแสดงอีกจุดนึง)

2. คลิ๊กเมาส์ที่ไอคอนไฮเปอร์ลิงค์

3. หน้าไฮเปอร์ลิงค์

 • Type : เปลี่ยนตัวเลือกเป็น Link to anchor

 • Anchors (เลข1) : เลือกชื่อตำแหน่งปลายทาง ตามที่จะให้เลื่อนลงไป

เสร็จแล้ว คลิ๊กที่ปุ่ม  (เลข2)

4. เมื่อกลับมาหน้าดีไซต์

จะเห็นว่าข้อความที่เราทำเป็นลิงค์ต้นทาง สีจะเปลี่ยนไป

หากมีบรรทัดตกลงมาด้านล่าง ให้คลิ๊กที่ข้อความตัวสุดท้ายพอ pointer กระพริบ แล้วกดปุ่ม Delete (บน keyboard) บรรทัดด้านล่างจะถูกดึงขึ้นมา

หากต้องการเปลี่ยนสีลิงค์ ก็ให้ลากคลุมข้อความลิงค์นั้น แล้วใช้เครื่องมือสีตัวอักษร 

กดปุ่ม Play แล้วกด ปุ่ม Pause เพื่อรอให้โหลดหมดก่อน จะได้ไม่สะดุด

เมนูที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งาน
คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์