หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ

วิธีเปลี่ยนขนาดตัวอักษร

ขั้นตอนเปลี่ยนขนาดตัวอักษร

1. วางโครงสร้างสำหรับใส่ข้อความ เช่น

 • สร้างตาราง สำหรับใส่ข้อความ หรือรูปภาพ โดยแบ่งออกเป็นแถวๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดรูปแบบ ดังภาพ

2. พิมพ์ หรือใส่ข้อความทั้งหมดให้เรียบร้อย

3. ทำการเว้นวรรคข้อความ ออกเป็นกลุ่ม สำหรับเปลี่ยนขนาดตัวอักษร หรือข้อความ

4. ลากคลุมข้อความ ที่จะเปลี่ยนขนาดตัวอักษร ให้พอดีตั้งแต่ตัวอักษรตัวแรกของข้อความ จนถึงตัวสุดท้ายพอดี เพื่อจะได้ไม่มีผลกับข้อความกลุ่มถัดไป ถ้ามีการเปลี่ยนขนาดตัวอักษร

5. คลิีกที่แถบตัวเลือก

 • จากนั้นเลือก ขนาดตัวอักษร ที่ต้องการ

  ขนาดตัวอักษร 1 SIZE 1
  ขนาดตัวอักษร 2 SIZE 2
  ขนาดตัวอักษร 3 SIZE 3
  ขนาดตัวอักษร 4 SIZE 4
  ขนาดตัวอักษร 5 SIZE 5
  ขนาดตัวอักษร 6 SIZE 6
  ขนาดตัวอักษร 7 SIZE 7

6. ดังตัวอย่างในภาพ ได้เปลี่ยนขนาดตัวอักษร เป็นขนาด 3 (ขนาดตัวอักษรในเว็บ เริ่มต้นที่ ขนาด2 แต่ถ้าให้อ่านสบายตา ก็จะเป็นขนาด3 ถ้าหากไม่ได้เปลี่ยนแบบตัวอักษร แต่ถ้าเปลี่ยนแบบตัวอักษร แต่ละแบบขนาดจะไม่เท่ากัน)


กดปุ่ม Play แล้วกด ปุ่ม Pause เพื่อรอให้โหลดหมดก่อน จะได้ไม่สะดุด


เมนูที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งาน
คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์