หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ

วิธีเปลี่ยน หัวข้อแสดงรายการ

ขั้นตอนการใช้ หัวข้อแสดงรายการ

1. วางโครงสร้างสำหรับใส่ข้อความ เช่น

 • สร้างตาราง สำหรับใส่ข้อความ หรือรูปภาพ โดยแบ่งออกเป็นแถวๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดรูปแบบ ดังภาพ

2. พิมพ์ หรือใส่ข้อความจนสุดประโยค เมื่อ Mouse cursor กระพริบ

3. กดปุ่ม Enter บน Keyboard เพื่อขึ้นต้นบรรทัดใหม่

4 mouse cursor จะกระพริบดังภาพ

5. คลิ๊กไอคอน แสดงรายการเป็นตัวเลข หรือไอคอนแสดงรายการเป็นปุ่ม ตามรูปแบบที่ต้องการใช้งาน

6. หลังจากคลิ๊กที่ไอคอน แสดงรายการ แล้ว สัญลักษณ์แสดงรายการ จะขยับเยื้องไปทางขวา เล็กน้อยดังภาพ

7. เมื่อใส่ข้อความจนครบหัวข้อ แล้วต้องเพิ่มข้อถัดไป ให้กดปุ่ม Enter บน Keyboard

8. สัญลักษณ์แสดงรายการ ที่ขึ้นบรรทัดใหม่ ก็จะเรียงลำดับให้ถ้าเป็นตัวเลข

9หากต้องการให้ สัญลักษณ์แสดงรายการ มีระยะห่างระหว่างแถว กว่าปกติให้ใช้วิธี

 • เมื่อสุดข้อความ กดปุ่ม Shift + Enter บน Keyboard เพื่อเป็นการตัดบรรทัด

   • โดย Shift + Enter ครั้งแรก mouse pointer จะกระพริบที่แถวใหม่ โดยที่ยังอยู่ในหัวข้อเดิมอยู่
   • พอ Shift + Enter ครั้งที่สอง เพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างข้อ
   • สุดท้ายพอ Enter อีกครั้ง เพื่อขึ้นหัวข้อใหม่ สัญลักษณ์แสดงรายการ จะห่างจากหัวข้อก่อนหน้านั้น มากกว่าปกติ


กดปุ่ม Play แล้วกด ปุ่ม Pause เพื่อรอให้โหลดหมดก่อน จะได้ไม่สะดุด

เมนูที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งาน
คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์