หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ

การอัพโหลดไฟล์สำรองเว็บไซต์ (upload)


บ่อยครั้งที่เราสร้างข้อมูลใหม่ หรืออัพเดทข้อมูลเดิมแล้วเกิดการผิดพลาดขึ้น ทำให้ต้องเริ่มต้นกันใหม่ ซึ่งเสียเวลาไปโดยใช้เหตุ ดังนั้นระบบ THTWEB จึงทำเมนูให้ท่านเข้าไปสำรองข้อมูลเว็บไซต์ ได้เองตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่ โดยแยกเป็น 2 ประเภทคือ ไฟล์ html  และไฟล์ images

การอัพโหลดไฟล์สำรอง กลับขึ้นไปบนเว็บไซต์

ขั้นตอนที่ 1 แยกข้อมูลสำรอง จากไฟล์ zip เพื่อเตรียมไว้สำหรับอัพโหลด

แนะนำโปรแกรมที่ใช้ในการแตกไฟล์

หลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จ การแตกไฟล์ที่สำรองจากเว็บไซต์

1. คลิ๊กขวาไฟล์  จากในคอมพิวเตอร์ ที่คุณได้สำรองไว้

2. Extract Here


สำหรับโปรแกรม WinRAR

 


สำหรับโปรแกรม 7-Zip

3. เมื่อแยกไฟล์แล้ว จะได้โฟลเดอร์ ดังภาพ

4. คลิ๊กที่โฟลเดอร์ เข้าไปเรื่อยๆ ก็จะพบไฟล์ทั้งหมด ที่สำรองไว้ ดังภาพด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 2 อัพโหลดไฟล์

1. webmaster Login เข้าสู่ระบบการแก้ไขเว็บไซต์ ( /2222 )

2. เลือกที่เมนู 5. จัดการไฟล์5.4 อัพโหลดไฟล์

3. คลิ๊กที่ปุ่ม  เพื่อเข้าไปเลือกไฟล์ .html ที่ต้องการอัพโหลด จากในโฟลเดอร์ที่คุณแยกไฟล์ (ดังภาพด้านบน)

  • ทำจนครบตามจำนวน ที่ต้องการนำไฟล์สำรองกลับมาใช้
  • เสร็จแล้ว

หมายเหตุ : กรณีมีไฟล์ชื่อเดียวกัน ระบบจะเขียนข้อมูลทับทันที


เมนูที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งาน
คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์