หน้าแรก

 Help1

แจ้งข้อแนะนำ

note จัดเก็บเข้าไปในฐานข้อมูล และนำไปแสดงหน้าเว็บไซต์ได้

note1- note5 มีประโยชน์มาก เพราะเป็นช่องที่ทำไว้เผื่อสมาชิกต้องการจัดเก็บข้อมูลอื่นๆเอง และสามารถนำไปแสดงหน้าเว็บไซต์ได้ด้วย โดยใช้คำสั่ง  # #var_note1to# #  ถึง  # #var_note5to# #วันนี้เรามีวิธีการทำมาแนะนำกันครับ

 

การกำหนด note เผื่อสมาชิกต้องการจัดเก็บข้อมูลอื่น และสามารถนำไปแสดงหน้าเว็บไซต์

ส่วนที่1 เพิ่มเท๊กซ์ฟิลด์ note เพื่อที่จะจัดเก็บข้อมูลในฟอร์มสมัครสมาชิก

1. webmaster Login เข้าสู่ระบบการแก้ไขเว็บไซต์ ( /2222 )

2. เข้าไปแก้ไขฟอร์มสมัครสมาชิก หรือสร้างใหม่โดยเข้าไปที่ 7.3.2 ฟอร์มการรับสมัครสมาชิก(เข้าฐานข้อมูล) 

3. แทรกแถวเพื่อจะใส่ข้อมูล โดยคลิ๊กแถวเหนือที่กำลังจะเพิ่ม(แถวที่เพิ่มจะเพิ่มลงล่าง)

4. จากนั้นคลิ๊กที่ไอคอนเครื่องมือ เพิ่มแถว ตามจำนวนที่จะเพิ่ม

 

5. ด้านซ้าย ให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไป เช่น ชื่อเล่น

6. ด้านขวา จะเป็นช่องที่ใส่เท๊กซ์ฟิลด์ คลิ๊กที่ช่อง จากนั้นคลิ๊กที่ไอคอนเครื่องมือ เพิ่ม/แก้ไขเท๊กซ์ฟิลด์

 

7. หน้าต่างเพิ่ม/แก้ไขเท๊กซ์ฟิลด์

บริเวณช่อง ชื่อ :  สามารถเลือกใส่ได้ตั้งแต่ note1 ถึง note5

จากนั้นกดปุ่ม OK

 

8. ทำซ้ำ ข้อ5-ข้อ7 จนครบแถวที่ต้อง

 

ส่วนที่ 2 กำหนดคำสั่งเพื่อใช้แสดงข้อมูลหน้าเว็บไซต์

 

1. เข้าไปสร้าง/แก้ไขเทมเพลท(กรณีต้องการแสดงข้อมูลทุกหน้าที่ใช้เทมเพลม) หรือเข้าไปสร้าง/แก้ไขไฟล์เนื้อหา(กรณีต้องการแสดงข้อมูลเฉพาะหน้าไฟล์นั้นหน้าเดียว)

2. คลิ๊กเลือกบริเวณ ที่ต้องการจะแสดงข้อมูลหน้าเว็บไซต์

3. คลิ๊กเลือกที่ช่องเครื่องมือ Html และ TAG แทคโมดูลต่างๆ

4. เลื่อน scroll bar ลงมาบริเวณ ----------- แทคที่ใช้แสดงหน้าเว็บ------------

5. จากนั้นคลิ๊กเลือกที่ แสดงค่าของ note1  # #var_note1to# # หรืออันที่ตรงกับตอนที่กำหนดเท๊กซ์ฟิลด์ ในฟอร์มสมัครสมาชิก

ตัวอย่าง ที่ฟอร์มสมัครสมาชิก กำหนด ชื่อเล่น   เป็น   note1

             ที่เทมเพลท หรือไฟล์เนื้อหา ที่จะแสดงข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์      กำหนดชื่อเล่น(คุณ)   เป็น  # #var_note1to# #

6. เสร็จแล้วบันทึกข้อมูล และดูผลการพัฒนา


เมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน

คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

 

ของแต่งเว็บไซต์

บทความทั่วไป

การโปรโมทเว็บไซต์

ทริปแนะนำ

THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์