หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ

ขั้นที่3 อัพโหลดไฟล์ เข้าระบบ THTWEB

1. คลิ๊กที่เมนูบาร์ 5.จัดการไฟล์5.4 อัพโหลดไฟล์

2. ทำการอัพโหลดไฟล์ ที่ทำเสร็จแล้วจาก Photoshop จนครบ ทั้งรูปภาพและ *html

3. คลิ๊กที่เมนูบาร์ 5.จัดการไฟล์5.1 ไฟล์เนื้อหา (.html)

4. คลิ๊กที่ไอคอนหน้าไฟล์ .html ที่อัพโหลด เพื่อเข้าไปแก้ไข หรือกำหนดส่วนต่างๆ ให้เทมเพลท

5. ช่อง ชื่อไฟล์ : ให้แก้ไข กรณีที่ต้องการทำเป็นเทมเพลทหลัก ก็ตั้งเป็น pagetemplate.html  หรือจะทำเป็นเทมเพลทอื่น ก็ตั้งเป็น pagetemplate_.......html

6. พื้นที่ดีไซต์ คลิ๊กที่ภาพที่ต้องการจะกำหนดเป็น background เพื่อสามารถวางภาพ หรือข้อความซ้อนลงไปบนภาพนั้นได้    จากนั้นคลิ๊กที่ ไอคอนคุณสมบัติของรูปภาพ

7. ให้ copy url ตรงช่อง แหล่งที่มา       และจำค่า ความกว้าง  ความสูง  เสร็จแล้วคลิ๊ก  (ขั้นตอนนี้กรณีเว็บที่มีรูปภาพเยอะ จะช่วยลดเวลาในการหาภาพ)

8. ลบภาพในข้อ6 ออก จนเห็นเป็นช่องว่าง  จากนั้นคลิ๊กที่ช่องว่างนั้น

9. คลิ๊กที่ไอคอนแก้ไขCSS (เพื่อจะกำหนดช่องว่างนี้ โดยใช้ภาพที่ลบออกไปเป็นภาพพื้นหลัง)

10. การกำหนดโดยเครื่องมือ CSS

ภาพพื้นหลัง : คลิ๊กขวาวาง url ที่ copy มาจากข้อ7
repeat :
การทำซ้ำรูปภาพ
repeat : รูปภาพทำซ้ำจนเต็มพื้นที่
repeat-x : ทำซ้ำรูปภาพตามแนวนอน
repeate-y : ทำซ้ำรูปภาพตามแนวตั้ง
no-repeate : แสดงภาพตามจริง
bgPosition :
ตำแหน่งภาพพื้นหลัง
X : แนวนอน Y : แนวตั้ง
left : ซ้าย
center : กลาง
right : ขวา
top : บน
center : กลาง
bottom : ล่าง

  • เสร็จแล้ว คลิ๊ก

11. จากนั้น กำหนดความกว้าง และส่วนสูง โดยคลิ๊กภายในช่องที่เพิ่งกำหนด css เมื่อสักครู่

  • โดยกดไอคอนคุณสมบัติของเซลล์

12. ใส่ค่าความกว้าง และส่วนสูง  ที่จดมาจากข้อที่ 7 กำหนดค่าเป็น " px "  (เพื่อแสดงภาพพื้นตามขนาดจริง)

13. กำหนดพื้นที่ ที่จะแสดงเป็นส่วนเนื้อหา โดยทำรูปภาพนั้นผ่านCSS เหมือนข้อที่ 6-12

14. เมื่อทำข้อ13 เสร็จจะทำให้สามารถใส่ตาราง ซ้อนลงไปบนพื้นที่ ที่จะกำหนดให้แสดงส่วนเนื้อหาได้

  • โดยคลิ๊กพื้นที่
  • จากนั้นคลิ๊กที่ ไอคอนเพิ่มตาราง

15. กำหนดตามตัวอย่างดังภาพ

  • cellpadding กำหนดเป็น 5 ( 0 คือ ชิดขอบ)เพื่อไม่ให้ข้อมูล ภายในตาราง ชิดขอบตารางมากเกินไป สามารถเพิ่ม-ลด ได้
  • ดูการตั้งค่าเพิ่ม ได้ที่

16. เมื่อได้ตารางแล้ว ให้คลิ๊กไปที่ตารางแถวแรก

17. คลิ๊กที่ Html และ TAG โมดูลต่างๆ

  1. เลือกลงมาที่ ------- แทคแสดงหน้าเนื้อหา ---------
  2. และคลิ๊กที่ # #detail# # แสดงเนื้อหา

18. จะได้แทคคำสั่ง มาใส่ลงในช่องดังภาพ (สำหรับกำหนดพื้นที่เนื้อหาที่จะแสดงตรงนั้น)

19. ยังมีตำแหน่งที่ต้องใส่แทคต่างๆ เช่น เมนู ,ปฎิธิน ,คำนำ, ตัวนับ และอื่นๆ ตามจุดต่างๆ ซึ่งจะต้องทำให้เป็นภาพ background ซะก่อนถึงจะซ้อนลงไปได้

  • ทำเหมือนข้อ 6-17 ซ้ำ ในตำแหน่งที่จะทำภาพ backgound และใส่แทคต่างๆ

*** บทความนี้เป็นการทำจากการใช้งานจริง บางท่านอาจเปลี่ยนแปลงวิธีการทำได้ตามความถนัดหรือขึ้นอยู่กับเทมเพลท ที่เลือกใช้อาจจะทำให้มีวิธีที่แตกต่างกันบ้าง หากมีข้อแนะนำ หรือเสนอแนะให้แจ้งได้ที่ แจ้งข้อแนะนำ

 

กลับไปหน้าแรก

: ย้อนกลับ | ขั้นตอนที่ 2


เมนูที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
คู่มือการใช้งาน
คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

วันนี้

135 คน
เมื่อวาน33 คน
เดือนนี้
ปีนี้
ทั้งหมด
262 คน
24057 คน
1441216 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-03
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์