เว็บไซต์สำเร็จรูป THTWEB manual คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ วงจรชีวิตของโดเมน (Domain Cycle)
หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ
วงจรชีวิตของโดเมน (Domain Cycle)
ActiveExpiredRGPDeleteAvailable

สมาชิก THTWEB หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า โดเมนของคุณ เมื่อจดโดเมนไปแล้ว ควรต่ออายุโดเมนเมื่อไหร่ ต่ออายุโดเมนก่อนหมดอายุได้หรือไม่
ถ้าโดเมนหมดอายุแล้ว จะต่ออายุโดเมนนั้นได้หรือเปล่า แล้วจะต้องต่ออายุภายในกี่วัน

หรือหากต่ออายุโดเมนไม่ได้แล้ว ต้องรอจดทะเบียนใหม่ประมาณกี่วัน ลองดูวงจรชีวิตของโดเมน เพื่อเป็นแนวทางไว้พิจารณา

1. Active - การใช้งานทุกอย่างปกติ โดเมนยังไม่หมดอายุ

2. Expried - เมื่อหมดอายุแล้ว ช่วงนี้เว็บไซต์คุณจะใช้งานไม่ได้
   โดเมนจะยังอยู่กับ Registrar ประมาณ 30 วัน ขึ้นกับแต่ละ Registrar
    ช่วงนี้สามารถต่ออายุได้ในราคาปกติ

3.RGP (Redemption Grace Period) - กำหนดเวลา ประมาณ 30 วัน
   ข้อมูลเจ้าของโดเมนจะถูกลบออกไป แต่ยังสามารถต่ออายุได้
   โดยจะมีค่าธรรมเนียมการต่ออายุโดเมนในช่วงนี้ (เก็บโดย Registrar) ค่อนข้างแพง ประมาณ 5,400 บาท
   (ขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ)

   

4. Pending Delete - ระยะเวลา 5 วัน
    รอโดเมนถูกลบออกจากระบบอินเตอร์เน็ต

5. Available - มาถึงระยะนี้ เริ่มตั้งแต่หมดอายุ ใช้เวลาประมาณ 80 วัน
   เมื่อโดเมนว่างแล้ว เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถจดทะเบียนใหม่่ได้
  
   สำหรับชื่อโดเมนเนมสวยๆ อาจถูกจดทะเบียนไปอย่างรวดเร็วหลังจากว่างให้จดได้ โดยผู้ให้บริการรายอื่น เพื่อนำไปขายต่อ (ในราคาแพง) ถ้าโชคดี ชื่อโดเมนนั้นไม่มีใครสนใจ คุณสามารถจดชื่อเดิมได้

::  เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาต่ออายุโดเมนเนมภายใน 30 วัน นับจากวันที่โดเมนเนมหมดอายุ  ::

เมนูที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
คู่มือการใช้งาน
คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

วันนี้

6 คน
เมื่อวาน31 คน
เดือนนี้
ปีนี้
ทั้งหมด
2712 คน
7991 คน
1425150 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-03
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์