หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ

Introduction for Faq
Suggestion for Faq


สร้างรายชื่อสมาชิกได้กี่คนครับ
ตอนนี้สมาชิกลงทะเบียนผมมี 4200 คนแล้วครับ

ใช้งานได้กี่คนครับ
By ปอม Email mail@mail.com 2016-05-30 16:47:03 [IP : 171.96.192.xxx]

Comment

สำหรับเว็บไซต์ แพคเกจ 4 5 6

รองรับสมาชิกได้ ไม่เกิน 5000 รายชื่อ ครับ

By Support1 Send  Support1 2016-05-31 10:54:45 [IP : 171.97.138.xxx]

แพคเกจ 8

รองรับสมาชิกได้ ไม่เกิน 7500 รายชื่อ

โดยระบบตะกร้า : สามารถดูข้อมูลการสั่งซื้อ หลังเว็บได้ ครับ

By Support1 Send  Support1 2016-05-31 10:57:23 [IP : 171.97.138.xxx]

สุดท้าย : แพคเกจ 9

รองรับสมาชิกได้ ไม่เกิน 10,000 รายชื่อ

เพิ่มเติมจากแพคเกจ8 ตรงที่ สามารถกำหนดระบบจ่ายรายได้ ครับ

By Support1 Send  Support1 2016-05-31 10:59:41 [IP : 171.97.138.xxx]

Comment
Please use IE for editing.
By
Email
Telephone
Security
Click to reload image
Insert Image Insert Image by browse

Clict Image for insert new picture in the text

Warning for Faq

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]คู่มือการใช้งาน
ใช้เครื่องมือดีไซต์เว็บ
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์