หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ

วิธีตั้งค่าMicrosoft Outlook


Microsoft Outlook เป็นโปรแกรมรับและส่งอีเมล์ ที่ถูกติดตั้งมาพร้อมกับ Microsoft Office ไว้อำนวยความสะดวกในการรับ และส่งอีเมล์ผ่าน POP3/IMAP ซึ่งการตั้งค่าเพื่อใช้งานกับระบบอีเมล์ของ THTWEB สามารถทำได้ง่ายๆ โดยเริ่มจากการเปิดโปรแกรม Microsoft Outlook และทำตามขั้นตอน ดังนี้

1. เปิดโปรแกรมMS-Outlook

2. คลิ๊กเลือกที่ เครื่องมือ(Toos) และเลือก บัญชีผู้ใช้อีเมล์ (E-mail Accounts)

3. เลือก อีเมล์ (E-mail) เป็น เพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมล์ใหม่ (Add a new e-mail account) แล้วกดปุ่ม ถัดไป (Next)

4. เลือก POP3 แล้วกด ถัดไป (next)

5. กรอกรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

ข้อมูลผู้ใช้ User Information
ชื่อของคุณ Your Name : ส่วนนี้จะถูกแสดงในจดหมายที่คุณส่งไปถึงผู้อื่น
ที่อยู่อีเมล์ E-mail Address : อีเมล์แอดเดรสของคุณ
ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ Logon Information
ชื่อผู้ใช้ User Name : ชื่อสำหรับ E-mail Account ของคุณ เช่น admin@yourdomain.com
รหัสผ่าน Password : ********
ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ Server Information
Incoming mail server (POP3) : ใส่  webmail.tht.in
Outgoing mail (SMTP) : ใส่  webmail.tht.in

และคลิก ตั้งค่าเพิ่มเติม (More settings)

6. เลือก แท็บ เซิร์ฟเวอร์ขาออก (Outgoing Server)
ในช่อง Check Box ให้ติ๊กถูก หน้าเซิร์ฟเวอร์ขาออก..... (My outgoing server (SMTP) requires authentication)

7. เลือกแท็บ ขั้นสูง (Advanced)

หมายเลขพอร์ตเซิร์ฟเวอร์
เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (POP3): กำหนดเป็น 110
เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP): กำหนดเป็น 587

ปกติการใช้งาน MS outlook จะเป็นการดึงข้อมูล Email ออกมาจากเครื่อง server ซึ่งมีผลดีคือทำให้เนื้อที่อีเมล์ ของคุณไม่เต็ม

แต่ก็ข้อเสียคือ เวลาเราดึงข้อมูลมาจาก server แล้ว ข้อมูลนั้นก็จะถูกเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ทำให้เราไม่สามารถเปิด email ฉบับเดียวกันนี้ จาก webmail อีก ซึ่งตรงส่วนนี้เราสามารถกำหนด ได้ว่าต้องการให้ outlook ดึงข้อมูลมาที่เครื่องเรา (move) หรือจะให้ copy มาที่เครื่องเรา ได้ดังนี้

ด้วยพื้นที่อีเมล์ที่ใช้งานทั้ง 5 account
มีขนาดรวมไม่เกิน 100 mb
เพื่อให้พื้นที่ไม่เต็ม  จนรับจดหมายใหม่เข้าไม่ได้

ในแท็บ ขั้นสูง ตรงหัวข้อสุดล่างสุด การนำส่ง

: ปล่อยว่างทั้ง 3 ช่อง ไม่ต้องทำอะไร

และกดปุ่ม ตกลง (OK) + ถัดไป (Next)

 

8. กดปุ่ม เสร็จสิ้น (Finish)

 

 


เมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน
คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์