หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ

คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


กำลังเพิ่มเมนู เสร็จระบบไม่บันทึก

พอดีเข้ามาแก้ไขเมนู แล้วบันทึก

แต่เมนูยังเป็นข้อมูลเดิม ก่อนทำแก้ไข

เมื่อก่อนก็ยังแก้ไขได้อยู่

โดย ชิต อี-เมล์ mail@user.tht.in 2015-01-20 11:34:32 [IP : 171.96.170.xxx]

ความคิดเห็น


ตัวอย่าง : ขั้นตอนเพิ่มเมนู/แก้ไข ครับ

By Support1 Send  Support1 2015-01-20 12:04:28 [IP : 171.96.170.xxx]

ตำแหน่งที่ 1 :

คลิ๊กเมาส์ซ้าย 1 ครั้ง เมื่อ cursor กระพริบดังภาพ
ก็สามารถ เพิ่ม/แก้ไข ได้ทันทีครับ

By Support1 Send  Support1 2015-01-20 12:08:25 [IP : 171.96.170.xxx]

ตำแหน่งที่ 2 :

คลิ๊กเมาส์ซ้าย ยังพื้นที่ว่างๆ บริเวณนอกตารางเมนูครับ
เพื่อให้ระบบ รู้ว่าสิ้นสุดการเพิ่ม/แก้ไข แล้ว

By Support1 Send  Support1 2015-01-20 12:12:23 [IP : 171.96.170.xxx]

ตำแหน่งที่ 3 :

เมื่อเพิ่ม/แก้ไขเมนู เสร็จ
สุดท้าย คลิ๊กที่
ปุ่มบันทึกข้อมูล ครับ

By Support1 Send  Support1 2015-01-20 12:14:32 [IP : 171.96.170.xxx]

สาเหตุที่เมื่อแก้ไขเมนู แล้วระบบไม่บันทึกข้อมูล
มาจาก ไม่ได้ทำขั้นตอน ตำแหน่งที่ 2 ครับ

เพราะถ้าทำเฉพาะ 1 และ 3
ในช่องเมนู ยังคงอยู่ในสถานะพร้อมดำเนินการอยู่

ทำให้เมื่อคลิ๊กบันทึกข้อมูล จึงไม่บันทึกข้อมูล เพราะถูกมองว่าทำการเพิ่ม/แก้ไข ยังไม่เสร็จ

By Support1 Send  Support1 2015-01-20 12:24:03 [IP : 171.96.170.xxx]

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]คู่มือการใช้งาน
ใช้เครื่องมือดีไซต์เว็บ
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์