หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ

Introduction for Faq
Suggestion for Faq


กำลังเพิ่มเมนู เสร็จระบบไม่บันทึก

พอดีเข้ามาแก้ไขเมนู แล้วบันทึก

แต่เมนูยังเป็นข้อมูลเดิม ก่อนทำแก้ไข

เมื่อก่อนก็ยังแก้ไขได้อยู่

By ชิต Email mail@user.tht.in 2015-01-20 11:34:32 [IP : 171.96.170.xxx]

Comment


ตัวอย่าง : ขั้นตอนเพิ่มเมนู/แก้ไข ครับ

By Support1 Send  Support1 2015-01-20 12:04:28 [IP : 171.96.170.xxx]

ตำแหน่งที่ 1 :

คลิ๊กเมาส์ซ้าย 1 ครั้ง เมื่อ cursor กระพริบดังภาพ
ก็สามารถ เพิ่ม/แก้ไข ได้ทันทีครับ

By Support1 Send  Support1 2015-01-20 12:08:25 [IP : 171.96.170.xxx]

ตำแหน่งที่ 2 :

คลิ๊กเมาส์ซ้าย ยังพื้นที่ว่างๆ บริเวณนอกตารางเมนูครับ
เพื่อให้ระบบ รู้ว่าสิ้นสุดการเพิ่ม/แก้ไข แล้ว

By Support1 Send  Support1 2015-01-20 12:12:23 [IP : 171.96.170.xxx]

ตำแหน่งที่ 3 :

เมื่อเพิ่ม/แก้ไขเมนู เสร็จ
สุดท้าย คลิ๊กที่
ปุ่มบันทึกข้อมูล ครับ

By Support1 Send  Support1 2015-01-20 12:14:32 [IP : 171.96.170.xxx]

สาเหตุที่เมื่อแก้ไขเมนู แล้วระบบไม่บันทึกข้อมูล
มาจาก ไม่ได้ทำขั้นตอน ตำแหน่งที่ 2 ครับ

เพราะถ้าทำเฉพาะ 1 และ 3
ในช่องเมนู ยังคงอยู่ในสถานะพร้อมดำเนินการอยู่

ทำให้เมื่อคลิ๊กบันทึกข้อมูล จึงไม่บันทึกข้อมูล เพราะถูกมองว่าทำการเพิ่ม/แก้ไข ยังไม่เสร็จ

By Support1 Send  Support1 2015-01-20 12:24:03 [IP : 171.96.170.xxx]

Comment
Please use IE for editing.
By
Email
Telephone
Security
Click to reload image
Insert Image Insert Image by browse

Clict Image for insert new picture in the text

Warning for Faq

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]คู่มือการใช้งาน
ใช้เครื่องมือดีไซต์เว็บ
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์