หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ

Introduction for Faq
Suggestion for Faq


ต้องการปิดเว็บชั่วคราว เวลาเข้าปรับปรุงเว็บเข้าเมนูใหนครับ

ต้องการปิดเว็บชั่วคราว
เวลาเข้าปรับปรุงเว็บเข้าเมนูใหนครับ

By tiger-one Email tiger-one@hotmail.co.th 2014-08-15 16:19:00 [IP : 171.97.188.xxx]

Comment

ขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ครับ

By Support1 Send  Support1 2014-08-15 16:22:38 [IP : 171.97.188.xxx]

ข้อที่ 1 : เปิด-ปิด เว็บไซต์
ให้เปลี่ยนเป็น No ครับ

By Support1 Send  Support1 2014-08-16 11:55:41 [IP : 171.97.239.xxx]

หลังบันทึกข้อมูลเรียบร้อย
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ จะพบลักษณะดังภาพครับ

สำหรับ webmaster จะยังสามารถแก้ไขเว็บไซต์ได้ตามปกติ
จนกว่าจะ Log Out ออกจากระบบ

                                              yourdomain.com

By Support1 Send  Support1 2014-08-16 12:02:54 [IP : 171.97.239.xxx]

Comment
Please use IE for editing.
By
Email
Telephone
Security
Click to reload image
Insert Image Insert Image by browse

Clict Image for insert new picture in the text

Warning for Faq

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]คู่มือการใช้งาน
ใช้เครื่องมือดีไซต์เว็บ
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์