หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ

คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


เมนูระบบ ใน Firefox กับ IE แสดงผลไม่เหมือนกัน

ถ้าดูใน Internet Explorer  แสดงปกติ
เมนูระบบ ในบรรทัดที่ยาวไปแล้วจะตัดข้อความขึ้นบรรทัดใหม่ ตามปกติ
แต่ถ้าดูบน Firefox
เมนู บางเมนูที่ยาว จะซ้อนกัน บางทีก็อ่านไม่ออก

 ต้องแก้ไขยังไง เพื่อให้ทุก browser แสดงผลเหมือนกัน

โดย po 2010-09-14 16:29:45 [IP : 124.121.186.xxx]

ความคิดเห็น
 การแก้ไขทำได้โดย เพิ่มระยะห่าง หรือความสูงเมนู

ขั้นตอน
1. ตั้งค่าตัวแปร ของเมนูระบบที่ต้องการแก้ไข ดูตัวอย่างได้ที่http://help2.tht.in/Menu_InsertDel.html2. ในหน้าตั้งค่าตัวแปร   ลำดับที่2 : ความสูงของเมนูแนวตั้ง
เปลี่ยนตัวเลขเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ เป็นลำดับ3. เสร็จแล้ว ลองเปิด browser เทียบดูว่าระยะห่างระหว่างเมนู มีความห่างจนเป็นที่พอใจแล้วหรือยัง ถ้ายังก็ให้กลับไปทำในข้อ 2 เพิ่มอีกที

By Support2 2010-09-14 16:31:21 [IP : 124.121.186.xxx]

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]คู่มือการใช้งาน
ใช้เครื่องมือดีไซต์เว็บ
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์