หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ

คำกล่าวนำเว็บบอร์ด
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด


ไม่มีเมล์ตอบรับ ส่งไปหาผู้กรอกข้อมูล หลังจากกรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้ว ?

 ตอนนี้สร้างเว็บพ่วงเสร็จแล้ว ทดลองระบบมาระยะนึง พบปัญหาคือ
เวลาสมัครสมาชิกแล้ว ไม่มีเมล์ไปหาผู้กรอกข้อมูล ทั้งที่เมล์ก็ส่งไปหา webmaster และผู้แนะนำ

ต้องแก้ไขยังไรค่ะ

โดย ริน 2012-03-13 16:38:18 [IP : 124.121.186.xxx]

ความคิดเห็น

ขั้นตอน การสร้างระบบสมาชิก


1.ฟอร์มสมัครสมาชิก แบบเข้าฐานข้อมูล


2.สร้างฟอร์มจดหมายตอบกลับ


3.การใส่ฟอร์ม Login


4.แสดงระบบผู้แนะนำหน้าเว็บไซต์


หากทำครบทั้ง 4 ข้อนี้แล้ว ถือว่าระบบสมาชิกสมบูรณ์แล้ว

By support1 2012-03-13 16:42:34 [IP : 124.122.24.xxx]

จากที่แจ้งมาว่า "หลังจากสมัครสมาชิกแล้ว ผู้สมัครไม่ได้รับเมล์" จะเกี่ยวกับฟอร์มจดหมายตอบกลับ (emailfile) อาจยังไม่ได้สร้างขึ้นค่อนข้างแน่นอนว่า "
ถ้าหลังจากผู้สมัครกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว และไม่ได้รับฟอร์มอีเมล์ตอบรับ"แสดงว่า webmaster ยังไม่ได้สร้างไฟล์อีเมล์ตอบรับ (emailfile เมนู7.9) ทำให้ระบบไม่มีข้อมูล ที่จะใช้ส่งไปยัง ผู้กรอกข้อมูล วิธีแก้ไข คือ
สร้างฟอร์มอีเมล์ตอบรับ จากเมนู 7.9  : จะมีฟอร์มต้นแบบเริ่มต้นให้แล้ว สามารถเพิ่มเติม หรือแก้ไขฟอร์มเดิมได้ แล้วทำการบันทึกข้อมูล
เพื่อให้ระบบสมบูรณ์

By support1 2012-03-13 16:51:27 [IP : 124.122.24.xxx]

*** ด้วยการที่ระบบ สามารถสร้างฟอร์มรับข้อมูล ได้หลายฟอร์ม ทำให้แต่ละฟอร์ม อาจมีจดหมายตอบรับ ไม่เหมือนกันได้


จึงสำคัญที่ ฟอร์มรับข้อมูล ตรงช่อง emailfile ที่อยู่ด้านล่าง
ได้ระบุว่าจะใช้ ชื่อไฟล์.html อะไรในการส่งไปยังผู้กรอกข้อมูล


แล้วที่ ฟอร์มอีเมล์ตอบรับ ชื่อไฟล์.html ต้องตรงกัน
หรือมีชื่อไฟล์นั้นจริง ผู้กรอกข้อมูล จึงได้รับจดหมายตอบรับ

By support1 2012-03-13 17:00:47 [IP : 124.122.24.xxx]

แต่หากสร้างไฟล์อีเมล์ตอบรับเรียบร้อยแล้ว

แต่ผู้กรอกข้อมูล ยังไม่ได้ไฟล์ตอบรับทางอีเมล์

ก็จะมีอีกหนึ่งจุดครับ ที่ต้องเช็ค คือ ช่องอีเมล์

By support2 Send  support2 2014-11-26 11:00:01 [IP : 171.96.171.xxx]


ช่องรับข้อมูล email

By support2 Send  support2 2014-11-26 11:01:58 [IP : 171.96.171.xxx]

เนื่องจากช่องอีเมล์นี้ เป็นชื่อบังคับ

หากเปลี่ยนเป็นข้อความอื่น ที่ไม่ใช่ " email "

เช่น "อีเมล์ หรืออื่นๆ" จะทำให้ระบบหาอีเมล์ ที่จะส่งไฟล์ตอบรับไม่เจอ

ผู้กรอกข้อมูล จึงไม่ได้รับไฟล์จดหมายตอบกลับ ดังกล่าวครับ

By support2 Send  support2 2014-11-26 11:07:47 [IP : 171.96.171.xxx]

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]คู่มือการใช้งาน
ใช้เครื่องมือดีไซต์เว็บ
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์