หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ

วิธีเปลี่ยน หัวข้อแสดงรายการ

ขั้นตอนการใช้ หัวข้อแสดงรายการ

1. วางโครงสร้างสำหรับใส่ข้อความ เช่น

 • สร้างตาราง สำหรับใส่ข้อความ หรือรูปภาพ โดยแบ่งออกเป็นแถวๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดรูปแบบ ดังภาพ

2. พิมพ์ หรือใส่ข้อความจนสุดประโยค เมื่อ Mouse cursor กระพริบ

3. กดปุ่ม Enter บน Keyboard เพื่อขึ้นต้นบรรทัดใหม่

4.  mouse cursor จะกระพริบดังภาพ

5. คลิ๊กไอคอน แสดงรายการเป็นตัวเลข หรือไอคอนแสดงรายการเป็นปุ่ม ตามรูปแบบที่ต้องการใช้งาน

6. หลังจากคลิ๊กที่ไอคอน แสดงรายการ แล้ว สัญลักษณ์แสดงรายการ จะขยับเยื้องไปทางขวา เล็กน้อยดังภาพ

7. เมื่อใส่ข้อความจนครบหัวข้อ แล้วต้องเพิ่มข้อถัดไป ให้กดปุ่ม Enter บน Keyboard

8. สัญลักษณ์แสดงรายการ ที่ขึ้นบรรทัดใหม่ ก็จะเรียงลำดับให้ถ้าเป็นตัวเลข

9. หากต้องการให้ สัญลักษณ์แสดงรายการ มีระยะห่างระหว่างแถว กว่าปกติให้ใช้วิธี

 • เมื่อสุดข้อความ กดปุ่ม Shift + Enter บน Keyboard เพื่อเป็นการตัดบรรทัด

   • โดย Shift + Enter ครั้งแรก mouse pointer จะกระพริบที่แถวใหม่ โดยที่ยังอยู่ในหัวข้อเดิมอยู่
   • พอ Shift + Enter ครั้งที่สอง เพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างข้อ
   • สุดท้ายพอ Enter อีกครั้ง เพื่อขึ้นหัวข้อใหม่ สัญลักษณ์แสดงรายการ จะห่างจากหัวข้อก่อนหน้านั้น มากกว่าปกติ


  

กดปุ่ม Play แล้วกด ปุ่ม Pause เพื่อรอให้โหลดหมดก่อน จะได้ไม่สะดุด


เมนูที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งาน
คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์