หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ

วิธีการใช้งาน Webmail

วิธีการใช้งาน SquirrelMail ทำได้ 2 ช่องทาง

 1. โดยผ่าน http://www.YourDomainName.com/webmail จะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้ทำการ Login ดังนี้
 2. login เข้าสู่ระบบการพัฒนาเว็บไซต์ เลือกที่เมนูบาร์บนสุด ข้อที่ 8 โปรแกรม(Programs)

  M3 ระบบอีเมล์(Email)
  เพิ่ม และเช็คอีเมล์ THT (Add email and THT)
  สร้าง / แก้ไข Account อีเมล์(Create / Modify Account Profile)

 

เริ่มต้นการใช้งาน Webmail

Login  เข้าสู่ระบบด้วย e-mail address และ password ของอีเมล์ท่าน
Name : email@yourdomain.com (ใส่ชื่ออีเมล์ทีจะใช้)
Password : **********

 

ส่วนประกอบสำคัญ ของ Squirrel Mail

หมายเลข 1

INBOX : รายการจดหมายในกล่องจดหมาย
Drafts : จดหมายที่ถูก save draft ไว้
Sent : จดหมายที่ถูกส่งไปแล้ว
Trash : จดหมายที่ถูกลบออกจากกล่องจดหมาย

หมายเลข 2

Compose : เขียนจดหมายใหม่
Addresses : สมุดรายชื่อ
Folders : สำหรับ สร้าง / ลบ / เปลี่ยนชื่อ กล่องจดหมาย
Options : ปรับแต่งกล่องจดหมาย
Search : ค้นหาจดมาย
Help : ระบบช่วยเหลือ

หมายเลข 3

Toggle All เลือกจดหมายทั้งหมด

หมายเลข 4

From ได้รับจดหมายจาก

หมายเลข 5

Date วันที่จดหมายเข้า

หมายเลข 6

Subject หัวข้อจดหมาย

 

วิธีการเข้าอ่านจดหมาย

  • คลิกที่ INBOX
  • คลิ๊กหัวข้อที่ต้องการอ่าน

 

วิธีการเพิ่ม List รายชื่อ E-Mail

  • คลิ๊กที่ Address
  • กรอกรายละเอียดข้อมูลเสร็จ ให้กดปุ่ม Add address

 

วิธีการส่งจดหมาย

  • คลิ๊ก Compose
  • To : พิมพ์ email address ปลายทาง เช่น help@help2.tht.in
  • Cc : ส่งสำเนา (ทุกคนจะเห็นอีเมล์ทั้งหมด ที่เราส่ง) ใส่เครื่องหมาย , คั่นถ้าต้องการส่งหลายคน เช่น abc@yhoo.com , cba@hotmail.com
  • Bcc : ส่งสำเนาซ่อน (ใช้ในกรณี ที่ส่งหลายคน ทางผู้รับจะเห็นเฉพาะ อีเมล์ของผู้รับคนเดียว)
  • Subject : หัวข้อเรื่อง

: ลายเซ็น ระบุตัวบุคคล

: คลิ๊กเพื่อเลือกรายชื่อที่ต้องการส่งจดหมายถึง (กรณีที่เคยเพิ่มรายชื่อลงในสมุดรายชื่อแล้ว)

: คลิกเพื่อบันทึกจดหมายที่ยังเขียนไม่เสร็จไว้ เพื่อเขียนต่อ

: คลิกเมื่อต้องการส่งจดหมาย (หากมีการแนบไฟล์ ให้ทำการแนบไฟล์ก่อน)

: ตรวจสอบการสะกดคำ

Attach : สำหรับแนบไฟล์เอกสาร / รูปภาพ ขนาดไม่เกิน 2 Mb. ถ้าต้องการแนบไฟล์เพิ่ม
คลิ๊กที่
  • สุดท้าย เสร็จกดปุ่ม  เพื่อส่งจดหมาย

 

วิธีการลบจดหมาย หลายๆฉบับในครั้งเดียว

  • คลิ๊กเครื่องหมาย  หน้าฉบับที่ต้องการลบ
  • กดปุ่ม

 

วิธีการลบจดหมาย ทั้งหมดในหน้าปัจจุบัน

  • คลิ๊กที่หัวข้อ Toggle All
  • กดปุ่ม

เมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน
คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์