หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ

การปรับแต่ง Webmail

การปรับแต่ง SquirrelMail ทำได้ 2 ช่องทาง

  1. โดยผ่าน http://www.YourDomainName.com/webmail จะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้ทำการ Login ดังนี้
  2. login เข้าสู่ระบบการพัฒนาเว็บไซต์ เลือกที่เมนูบาร์บนสุด ข้อที่ 8 โปรแกรม (Programs)
    M3 ระบบอีเมล์
     (Email)
    เพิ่ม และเช็คอีเมล์ THT (Add email and THT)
    ตรวจสอบอีเมล์ (Email Verifier)

เริ่มต้นการปรับแต่ง Webmail

1. Login  เข้าสู่ระบบด้วย e-mail address และ password ของอีเมล์ท่าน
Name : email@yourdomain.com (ใส่ชื่ออีเมล์ทีจะใช้)
Password : **********

2. เมื่อ login เข้าสู่ระบบสำเร็จ ก็จะได้ภาพตามนี้ ให้คลิ๊กตรงเมนู "Options" เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการใช้งาน Squirrelmail เพื่อรับ-ส่งเมล์

3. จะปรากฏหน้าต่างให้ทำการปรับตั้งค่าต่างๆ ดังนี้

- ปรับแต่ง-ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information)

กรอกข้อมูลของท่านลงไปในช่องต่างๆ ตามนี้ เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องของอีเมล์ที่เราส่งออกไป
Full Name : โดยที่ ชื่อเต็ม ก็คือชื่อเต็มของคุณ ส่วนนี้จะถูกแสดงในจดหมายที่คุณส่งไปถึงผู้อื่น (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
Email Address : ใช้ในกรณีที่คุณต้องการให้จดหมายที่ส่งไปยังผู้รับแสดงให้เห็นว่าส่งจากอีเมล์อื่นใด นอกเหนือจากที่คุณใช้อยู่นี้
Reply To : ใช้ในกรณีที่คุณต้องการให้ผู้รับจดหมายของคุณตอบจดหมายไปยังอีเมล์อื่นใดนอกเหนือจากที่คุณใช้อยู่นี้ (ปกติระบบจะใส่ให้แล้ว)
Signature : ใช้ในกรณีที่คุณต้องการแนบข้อความลงในส่วนท้ายของจดหมายโดยอัตโนมัติ เช่น คำขอบคุณ, ชื่อ-นามสกุล, ตำแหน่ง, สถานที่ติดต่อ เป็นต้นเปรียบเสมือนลายเซ็น โดยที่คุณจะต้องตั้งค่าการแนบไว้ด้วย

Signature Options

ที่ Use Signature : เลือก  "ใช่"  เมื่อต้องการตั้งค่าให้แนบลายเซ็นไว้ท้ายจดหมายทุกฉบับ
ที่ Prefix Signature with '- -' Line : เลือก "ใช่" เมื่อต้องการให้มีขีด - - ขั้นระหว่างเนื้อหาจดหมายกับลายเซ็น

 

- ปรับแต่ง-รูปแบบการแสดงผล (Display Preferences)

เราสามารถปรับแต่งรูปแบบหน้าจอการแสดงผลได้ด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่กำหนดไว้ ได้แก่
General Display Options ปรับแต่งสีและรูปแบบการแสดงผล
Mailbox Display Options จำนวนจดหมายที่จะให้แสดงในหนึ่งหน้า

 

- ปรับแต่ง-เน้นจดหมาย (Message Highlighting)

เราสามารถเลือกเน้นจดหมายได้ โดยเมื่อเลือก "NEW" จะปรากฏหน้าต่างดังรูป การเน้นจดหมายก็คือการกำหนดแถบสีพื้นหลังให้กับจดหมายแต่ละฉบับโดยกำหนดเงื่อนไขต่างๆ เช่น ชื่อผู้ส่งเป็นใครให้สีพื้นเป็นสีอะไร หัวข้อจดหมายอะไรให้เป็นสีพื้นสีใด เป็นต้น จดหมายที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ก็จะมีสีพื้นหลังตามที่กำหนด ในขณะที่ฉบับอื่นๆ ซึ่งไม่ตรงกับเงื่อนไขจะไม่มีสีพื้นหลัง

เมื่อสร้างการเน้นจดหมายเรียบร้อยแล้ว คลิก  เพื่อเป็นการบันทึกค่าการปรับแต่ง และเลือก "Done" เพื่อกลับสู่หน้าจอหลักของ "Options"

 

- ปรับแต่ง-กำหนดรูปแบบกล่องจดหมาย Folder Preferences

Trash, Drafts , และ Sent  สามารถปรับเปลี่ยนไปเป็นกล่องจดหมายอื่นได้ด้วยการเลือกเปลี่ยนชื่อกล่องในส่วนของ Trash Folder,  Draft Folder และ Sent Folder ตามลำดับและสามารถปรับแต่งรายละเอียดอื่นๆ ได้ เช่น เปลี่ยนตำแหน่งการแสดงรายชื่อกล่องจดหมายจากด้านซ้ายไปแสดงที่ด้านขวาของหน้าจอ ฯลฯ

หลังจากการปรับแต่งรายการใดๆ เกี่ยวกับกล่องจดหมาย เราจะสามารถดูการแสดงผลนั้นได้โดยการรีเฟรชหน้าจอ 1 ครั้ง

 

- ปรับแต่ง-เรียงลำดับคอลัมน์ในหน้าจอแสดงรายการจดหมาย Index Order

ในหน้าจอที่แสดงรายการจดหมาย จะแสดงผลจาก ชื่อผู้ส่ง, วันที่ส่งจดหมาย และหัวข้อจดหมาย ตามลำดับ เราสามารถเปลี่ยนลำดับการแสดงผลคอลัมน์ต่างๆ นี้ได้ ด้วยการเลือก Upเลื่อนขึ้น Downเลื่อนลง หรือ Removeเอาออก (การเอาออก หมายถึง การกำหนดให้ไม่แสดงคอลัมน์นั้นในหน้าจอแสดงรายการ


เมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน
คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์