หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ

Introduction for Faq
Suggestion for Faq


upload ไฟล์แล้วขึ้น time out ?

อัพโหลดยังไงก็ไม่ ขึ้น time out ทุกครั้ง
เป็นเพราะอะไรครับ

By โม 2012-04-26 16:50:00 [IP : 110.168.36.xxx]

Comment

หากระบบแจ้งว่า time out


แสดงว่าไฟล์ที่อัพโหลด มีขนาดเกินกว่า 2mb ครับ หรืออาจจะใกล้ 2mb เช่น 1.97mb จึงอัพโหลดไม่ได้


เพราะ browser จะใช้การหน่วงเวลา


หากเป็นไฟล์ Flash ก็จะต้องลดรายละเอียดภาพประกอบ หรือคุณภาพไฟล์ลง เพื่อให้ไม่เกิน 2 mb

By support1 2012-04-26 16:55:44 [IP : 110.168.36.xxx]

หากเป็นไฟล์เอกสาร อย่าง pdf หรือ word


ก็ต้องแบ่งเป็นไฟล์ย่อยๆ ออกเป็นตอนๆ เพื่อให้อัพโหลดได้

By support1 2012-04-26 16:57:24 [IP : 110.168.36.xxx]

ส่วนถ้าเป็นรูปภาพ
หากใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ อย่าง photoshop


จะสามารถ Resize ภาพ
และ Save for web เพื่อเลือก save ภาพเป็นนามสกุลอื่น โดยรายละเอียดภาพ ก็จะแตกต่างกันไป ตามคุณภาพไฟล์นั้นๆ

By support1 2012-04-26 17:01:02 [IP : 110.168.36.xxx]

วิธีย่อขนาดภาพ โดย Fast Image Resize

http://help2.tht.in/Ati_FastImageResize.html

By Support1 Send  Support1 2013-07-07 11:46:51 [IP : 110.168.43.xxx]

Comment
Please use IE for editing.
By
Email
Telephone
Security
Click to reload image
Insert Image Insert Image by browse

Clict Image for insert new picture in the text

Warning for Faq

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]คู่มือการใช้งาน
ใช้เครื่องมือดีไซต์เว็บ
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์